לוח אירועים:

11.08.17- השתתפות ביריד האומנים במרינה הרצליה
04.08.17 - השתתפות ביריד האומנים במרינה הרצליה